OM LÆSETEK

LæseTek tilbyder ydelser til borgere, institutioner og professionelle inden for læse- og læseteknologiområdet.

Læs mere her

BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER

Kommunen er forpligtet til at bevilge hjælpemidler til borgere med læse-/skrivevanskeligheder. LæseTek tester, udreder og laver indstilling til bevilling til kommunen.

Læs mere her

ORDBLINDEUNDERVISNING

LæseTek har undervisning af ordblinde voksne. Tilbuddet omfatter både rådgivning og undervisning i kompenserende strategier. Det er gratis at deltage i undervisningen.

Læs mere her

ELEVER I GRUNDSKOLEN

Holbæk Kommune har siden 2008 udstyret udvalgte ordblinde elever i folkeskolen med it-rygsække. LæseTek udleverer, og implementerer disse i elevernes skolehverdag.

Læs mere her

LÆSEKONSULENT

LæseTek varetager nu funktionen som Holbæk Kommunes læsekonsulent i samarbejde med Fagcenteret for Læring og Trivsel samt Børneindsatsen.

Læs mere her

KURSER & OPLÆG

LæseTek holder løbende workshops og oplæg på konferencer og netværk. Derudover afholder LæseTek kurser og underviser andre faggrupper i læse-/skriveteknologi.

Læs mere her

UDVIKLINGSPROJEKTER & DOWNLOADS

LæseTek deltager løbende i diverse udviklingsprojekter på skoleområdet. Her kan du få et overblik for de forskellige udviklingsprojekter, vi har deltaget i samt finde materialer til download.

Læs mere her

FAKTABLADE LÆSETEK

Gennem CSU Holbæks faktablade får du mere information om LæseTeks forskellige tilbud i skole- og voksenregi, herunder ordblindeundervisning. i Holbæk og Odsherred Kommune.

Læs mere her